ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้แทนค่ายสมาชิกของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 67 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ

กำหนดการทำบุญ 67 ปี

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้แทนค่ายสมาชิกของ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 67 ปี
การก่อตั้งสมาคมฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ที่ทำการสมาคม ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.