สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมรับมือ COVID-19

535215 535217 535218 535211 535212 535214

เตรียมพร้อมรับมือ COVID-19
คุณศุกรีย์ สภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย หารือร่วมกับทีมผู้ฝึกสอนของสมาคมในรูปแบบ Physical Distancing เกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นภายหลังจากสถานการณ์ต่างๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย
#TBPACARE
#สู้โควิดต้องฟิตร่างกาย