สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ ค่าย/สโมสร สมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

img005

img006

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญ ค่าย/สโมสร สมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องสุพรรณหงส์ 1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร