เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี SIX PACK Online” จึงขอเลื่อนวันปิดรับสมัครไปเป็นวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

90066890_2744049819025572_6388460263036682240_o

89024668_2744049802358907_500895879381647360_o

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
“ปิดเทอมนี้มี SIX PACK Online”

จึงขอเลื่อนวันปิดรับสมัครไปเป็นวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  http://tbpa.or.th/downloads/