สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน อายุระหว่าง 13-20 ปีเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี SIXPACKS Online”

Poster

223

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
อายุระหว่าง 13-20 ปี เข้าร่วมกิจกรรม
“ปิดเทอมนี้มี SIXPACKS Online”

ชิงทุนการศึกษา 50,000 บาท
ด้วยวิธีการฝึกแบบง่ายๆ ทำเองได้ที่บ้านตามโปรแกรมของTrainer นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย

 

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

Download รายละเอียดกิจกรรม

Download ใบสมัคร

**หลักฐานการสมัคร**
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา
3. หลักฐานการยินยอมจากผู้ปกครอง
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม 2563

 

ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 , 092-278-6816
หรือ สแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
E-mail : reg.tbpa@gmail.com

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น