ประกาศ !!! ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างแพร่หลายไปทั่วในวงกว้าง

90011641_2761143057316248_757526351480619008_o

1170156

ประกาศ!!!

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างแพร่หลายไปทั่วในวงกว้าง
และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล ในการที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำหน้ากากผ้ามัสลินเพื่อแจกจ่ายให้กับค่ายสมาชิกของสมาคมทั่วประเทศภายใต้การร่วมสนับสนุนการผลิตโดย บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)
โดยสมาคมจะจัดส่งให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์ในเร็ววันนี้