ประกาศ !!! ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

img004

ประกาศ!!!

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างแพร่หลายไปทั่วในวงกว้าง
และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล ในการที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ออกไปแบบไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสภาวะปรกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย