ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส  ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563
ณ เวทีการแข่งขันหน้าอาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ บริเวณลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

Gallery

DAY 1 – รอบคัดเลือก 14 มกราคม 2563

DAY 2 – รอบชิงชนะเลิศ 15 มกราคม 25632