ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 6 (6th NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE)

 

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 6  (6th National Bodybuilding Coaching Certificate Course) วันที่ 23 มกราคม 2563  ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ