ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 6 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 6  (6th National Bodybuilding Coaching Certificate Course)  ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2563   ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ