ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 6 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 6 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)
วันที่ 21-23 มกราคม 2563
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

0001

0002

00030004**หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 10  มกราคม  2563

เวลา 9.00 – 17.00 น.  โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น