สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลประกาสเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2562

16122019 _2_๑๙๑๒๑๖_0004

16122019 _1_๑๙๑๒๑๖_0011

16122019 _1_๑๙๑๒๑๖_0009

16122019 _2_๑๙๑๒๑๖_0009

16122019 _1_๑๙๑๒๑๖_0006

16122019 _2_๑๙๑๒๑๖_0001

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีแก่ นางอชิรญา แปงเสน นายกิตติศักดิ์ วุฒิการณ์ นายเทพพร พวงทับทิม และ ด.ญ.สิรินดา พันสถา นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลประกาสเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2562 ในวันที่16 ธันวาคม 2562 ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย