๕ ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

1000601