ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขึ้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขึ้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique  ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม