ทอดกฐินสามัคคี สร้างมหาทานบารมี ณ วัดหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคี สร้างมหาทานบารมี ณ วัดหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีคุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย เป็นประธาน และ
คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในการทอดกฐินสามัคคี สร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ โดยได้จตุปัจจัยเป็นเงินทั้งสิ้น 421,889 บาท ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ