Weight in & High Measurement and Checking of Age Groub Athletes

บรรยากาศ การชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง และแบ่งรุ่นการแข่งขันตามอายุ
ของนักกีฬา จากนานาประเทศ ในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562
ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย