สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ทำบุญศูนย์ฝึกนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย The Physique

ประมวลภาพ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ทำบุญศูนย์ฝึกนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย The Physique เวลา 10.00 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ศูนย์ฟิตเนส The Physique ชั้น 3
ไอทีสแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ