การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”
ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก
คุณกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

Gallery

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4