มอบเกียรติคุณของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกWorld Bodybuilding and Physique Sports Federation’s Award

วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย มอบรางวัลเกียรติคุณของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก World Bodybuilding and Physique Sports Federation’s Award ให้ แก่
– ดร. ก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
– นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา
รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย
– นายธัชนาถ ทองประกอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย