ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Asia Pacific Bodybuilding Championships 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Asia Pacific Bodybuilding Championships 2019

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน APBC 2019

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร  092-278 6816

เวลา 9.00 – 17.00 น. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหาคม 2562

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น