งานทำบุญในวาระครบรอบ 66 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดงานทำบุญในวาระครบรอบ 66 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ ช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. พระพรหม และพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณศาลพระภูมิ จากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น19