เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Asia Pacific Bodybuilding Championships วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

 Thaiv2

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Asia Pacific Bodybuilding Championships
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม9

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ

(ไม่รับสมัครหน้างาน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

  **หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2562**

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

Don’t miss!!! Asia Pacific Bodybuilding Championships

@The Nine Center Rama 9  Bangkok , Thailand

August 17-18, 2019

Any nationality can be registered

Registration Period :  10th August, 2019

No Registration Fee

Detail

Registration

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240
Tel : 02-170-9601 E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

**** Final Entry date: Saturday 10th August, 2019 ****