“พลร่มป่าหวาย เพาะกายสัมพันธ์ เส้นทางสู่ความสำเร็จ”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้นำนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยมาเข้าร่วมกิจกรรม “พลร่มป่าหวาย เพาะกายสัมพันธ์ เส้นทางสู่ความสำเร็จ” วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ กรมรบพิเศษที่ ๑ ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี โดยมีพันเอกเสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ ค่ายวชิราลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย
คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

Gallery