ปิดรับสมัครแล้ว !! อบรมโครงการ “”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” 13-14 มิ.ย. 2562

465463

ปิดรับสมัครแล้ว !!!!

เนื่องจากตอนนี้มีผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการ

“”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” เกินจำนวนจำกัดแจ้งให้ทราบมา ณ โอกาสนี้