ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2019 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2019 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2562

Gallery Day 1

Gallery Day 2