ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

0001

0002

รายชื่อผู้เข้าอบรม

***สอบถามข้อมูลรายละเอียด***
กรุณาติดต่อ   โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น