นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ครบรอบปีที่ 65

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ครบรอบปีที่ 65 ณ ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี