ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20756

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย