การอบรมให้ความรู้พิเศษในหัวข้อ “การดูแลร่างกายหลังการแข่งขันและการป้องกันภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน” วันที่ 5 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เชิญ นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟู มาเป็นผู้ให้การอบรมความรู้พิเศษในหัวข้อ “การดูแลร่างกายหลังการแข่งขันและการป้องกันภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน”  ณ ห้องประชุมสกายบอลลูม
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ