สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

v2

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้

โครงการ เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน

วันที่ 13 และวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com

**** ไม่รับสมัครทางเฟสบุ๊ค *****

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. หลักฐานการชำระเงิน ค่าประกันการสมัคร 500 บาท
(ชำระค่าประกันการสมัคร เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย
984-4-69949-5  ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพากายระดับชาติ)

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  หมดเขตวันที่ 5 มิถุนายน 2562

!!! รับจำนวนจำกัด !!!
(เงินประกันการสมัครคนละ 500 บาท จะคืนให้เมื่ออบรมครบหลักสูตร 2 วัน)

1548063470024