สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมถวายกุฏิไม้สักสำหรับพระสงฆ์ ณ วัดกลันทาราม จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนของ คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ ในการถวายกุฏิที่พักสงฆ์ และร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ
วัดกลันทาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์