สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย นำโดยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง”พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง”