ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี Sixpacks” ภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี Sixpacks” ภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2562 โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่