ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2562 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี จังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2562 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4

DAY 5