คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยมี พลโทสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธี