ขอเชิญชม!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น

ขอเชิญชม!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น