ประมวลภาพการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ประจำปี 2562 National Judge Certified 2019 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562

ประมวลภาพการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ประจำปี 2562 National Judge Certified 2019 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562
ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ