หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 “5TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE”

52161

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมัครเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5

5th National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

(ไม่รับสมัครหน้างาน)

** ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการอบรม **

(ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

  1. สมาชิกสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
  2. บุคคลในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา 5,000 บาท
  3. บุคคลทั่วไป 8,000 บาท

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****

  1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” มาก่อน
  2. มีอายุระหว่าง 22– 60 ปี

– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

** จำนวนที่รับสมัครเข้ารับการอบรม **

– จำนวน 60 คน

***** การสมัครเข้าร่วมการอบรม *****

– โอนค่าธรรมเนียมการสมัครมาที่

บัญชีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ

ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี 984-4-69949-5

– ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2170-9601

Email : reg.tbpa@gmail.com