สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2502) เข้าร่วมกิจกรรม “เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”

“เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”

585521

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2502)
เข้าร่วมกิจกรรม “เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”
ในวันที่ 19-21 เมษายน 2562
ณ ไอส์แลนด์ฮอล์ล ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ !!!

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพาะกายวัยเกษียณ

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน 2562**

1548063470024