ประมวลภาพการอบรม โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้ โครงการ ” เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่