ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตทีมชาติไทย The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ วันที่ 19-20 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตทีมชาติไทย
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ วันที่ 19-20 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อ พกว._p001

ประกาศรายชื่อ พกว._p002

ประกาศรายชื่อ พกว._p003

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

***สอบถามข้อมูลรายละเอียด***

กรุณาติดต่อ   โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816
เวลา 9.00 – 17.00 น.  

1548063470024