ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทั้งเพศชายและหญิงที่สนใจการออกกำลังกายในรูปแบบ weight training เข้าร่วมในกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี Sixpacks”

Untitled-1

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศภายใต้โครงการ
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทั้งเพศชายและหญิงที่สนใจการออกกำลังกายในรูปแบบ weight training เข้าร่วมในกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี Sixpacks” ซึ่งเป็นโครงการแนะนำการออกกำลังกายโดยทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก หรือ weight training ให้เป็นเยาวชนต้นแบบในการรักษาสุขภาพโดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมมาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สมาคมได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฟิตเนส The Physique ให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนตลอดการอบรม

คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ
1. นักเรียน-นักศึกษาทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี
2. หลักฐานการสมัคร บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ

กำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรรม
1. เริ่มโครงการวันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562
2. อบรมทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ ในเวลา 15.00 -16.30 น. ณ ศูนย์ฟิตเนส The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.
3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

อบรมฟรี!!!!
ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com
โทรศัพท์และโทรสาร  0-2170-9601 และ 0-2170-9602

Download ใบสมัคร ปิดเทอมนี้มี Sixpacks

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

<<รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562>>

!!! รับจำนวน 50 คนเท่านั้น !!!
*หากมีผู้สมัครครบจำนวน สมาคมขอสงวนสิทธิปิดรับสมัครทันที*

1548063470024