ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5National Bodybuilding Coaching Certificate Course (์ฺNBCC)

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 National Bodybuilding Coaching Certificate Course (์ฺNBCC) วันที่ 13 กุมาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ