ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 5th National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5  National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562  โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ เรืองเวศ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ