ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

destfilename-0

destfilename-1

destfilename-2

รายชื่อผู้เข้าอบรม

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 21 มกราคม – 22 มกราคม 2562

เวลา 9.00 – 17.00 น.  โทร 02-1709601 หรือ 092-9067296

1548063470024