ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 World Bodybuilding Coaching Certificate Course WBCC 2019 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

World Bodybuilding Coaching Certificate Course WBCC 2019

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ