ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน กีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ WORLD BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (WBCC) ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน

กีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

World Bodybuilding Coaching Certificate Course (WBCC)

วันที่ 23 – 25  มกราคม 2562

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

WBCC2_p001WBCC2_p002

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 21 มกราคม – 22 มกราคม 2562

เวลา 9.00 – 17.00 น.  โทร 02-1709601 หรือ 094-304 5430