รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ การอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส Standard Training Course for Judge of Bodybuilding and Physique Sports

              รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ                                การอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสิน                                                                       กีฬาเพาะกายและฟิตเนส                                                       Standard Training Course for Judge of Bodybuilding and   Physique Sports

1539317306145

1539317347496

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ การอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส