ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Asia Pacific Bodybuilding Championships 2018 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา