ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน STANDARD TRAINING COURSE FOR COACH OF BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561